Revista

PROGRAM DE ACTIVITATE
2012
1. Activitate organizatorică și de relații

1.1. Preocupări și diligențe pentru ocuparea unor posturi din organigrama administrativă a filialei

Răspunde: Biroul filialei

Termen: 30.06.2012

1.2. Aprobarea și urmărirea îndeplinirii planurilor de activitate ale comisiilor de lucru

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

1.3. Stabilirea unor relații de colaborare cu academii din structura EURO-CASE

Răspund: Prof.dr.ing. C. Davidescu

Prof.dr.ing. D. Dehelean

Prof.dr.ing. Gh. Lucaci

Termen: permanent

1.4. Preocuparea pentru primirea de noi membri în ASTR, în special la secțiile Ingineria Transporturilor, respectiv Construcții și Urbanism

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

1.5. Organizarea lunară a ședințelor Biroului filialei și bianuală a ședințelor plenare ale filialei

Răspunde: Biroul filialei

1.6. Actualizarea periodică a site-ului Filialei ASTR Timișoara

Răspund: Comisia de redacție a paginii WEB

Biroul filialei

Termen: permanent


2. Activitate tehnico-științifică

2.1. Participare la licitații ale temelor din Planul Național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (PNCDI 2)

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

2.2. Încheierea de contracte de cercetare-dezvoltare și contracte de sponsorizare cu unități economice

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent


3. Manifestări științifice

Organizarea ciclului de conferințe „Progres tehnic” (Anexa 1)

Răspunde: Biroul filialei

Comisia de organizare a ciclului de conferințe „Progres tehnic”

Termen: conform programarii (v. Anexa 1)

Organizarea în colaborare cu ISIM Timișoara sau Universitatea Politehnica Timișoara a două sesiuni științifice

Răspunde: Comisia de organizare a manifestărilor științifice

Termen: Sem I - 2012

Organizarea de „lecturi deschise” la Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița și Universitatea Craiova

Răspunde: Comisia de organizare a manifestărilor științifice

Termen: permanent


4. Activitate editorială și publicistică

4.1. Editarea semestrială a revistei INFO ASTR Timișoara (Nr.21 și Nr.22)

Răspunde: Comisia de redacție a Revistei INFO ASTR Timișoara

Termen: semestrial

4.2. Publicarea de lucrări științifice în țară și în străinătate

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent


5. OMAGIEREA ȘI COMEMORAREA UNOR PERSONALITĂȚI

5.1. Sărbătorirea membrilor filialei la împlinirea vârstei de 70 ani sau mai mult

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

5.2. Comemorarea a 125 de ani de la nașterea Acad. Corneliu Mikloși

Răspunde: Biroul filialei

Termen: martie 2012


6. Activitate economică și de patrimoniu

6.1. Intensificarea preocupărilor pentru crearea de venituri proprii (contracte, sponsorizări, donații)

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

6.2. Gospodărirea fondurilor obținute din subvenții de la stat, servicii, venituri proprii conform prevederilor legale în vigoare

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

6.3. Folosirea spațiului de lucru al filialei conform contractului de închiriere

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanentPreședinte Filială ASTR Timișoara,
Prof.univ.dr.ing. Marin Trușculescu
Membru titular al ASTR
Secretar Științific,
Dr.ing. Doru-Romulus Pascu
Membru corespondent al ASTR


Timișoara, 20.01.2012Anexa 1. Ciclul de conferințe „PROGRES TEHNIC” 2012


Nr.

crt.

Titlul conferinței

Numele conferențiarului

1

Experimentarium-TM o alternativă performantă pentru înțelegerea și asimilarea legilor fundamentale ale fizicii

Prof.dr.ing. Zeno SCHLET

Ș.l.dr.ing. Ioan DAMIAN

Martie 2012

2

Cercetări în Universitatea Politehnica din Timișoara privind conversia și stocarea energiilor regenerabile

Prof.dr.ing. Nicolae MUNTEAN

Mai 2012

3

Sisteme de protecție performante pentru rețele electrice de medie tensiune

Prof.dr.ing. Dumitru TOADER

Noiembrie 2012