Revista

PROFESORUL DR. ING. NICOLAE BUDIȘAN, MEMBRU DE ONOARE AL ASTR, LA 85 DE ANI


S-a născut la 21 iulie 1927 în satul Cuvin, din podgoria Aradului. Școala elementara și liceul (“MOISE NICOARĂ”) le-a absolvit în Arad, fiind unul dintre premianții acestora.

A studiat și a lucrat, timp de 61 de ani, la 8 institute de învățământ superior și de cercetare din țară și străinatate: Institutul Politehnic din Timișoara, Institutul Politehnic din Leningrad, Institutul Tehnic din Craiova (actualmente Universitatea din Craiova), Institutul de Energetica din Moscova, Academia Romana Filiala Timisoara, Institutul pentru Automatizari IPA Filiala Timisoara (Șef Filală), Institutul de Cercetări pentru Echipamente Hidromecanice HIDROTIM S.A. Timisoara, Universitatea “Purdue Calumet”, Hammond, SUA.

A desfașurat activitate didactică și de cercetare științifică în domeniul ingineriei electrotehnice și al automatizărilor: Mașini Electrice, Acționari Electrice, Tracțiune Electrică, Automatizări, Teoria Sistemelor, Automatizări Industriale. A fost unul din pionerii învățământului tehnic superior din Craiova cât și a învățământului de atomatică de la Universitatea «Politehnica» din Timișoara.

Domeniile de cercetare abordate au fost, în principal, mașinile electrice, acționările electrice, tracțiunea electrică și, cu precădere, echipamentele electrice și de automatizare pentru agregate electrogeneratoare neconvenționale – microhidro, eoliene, diesel-vânt, funcționând cu biogaz ș.a. Numărul manualelor și cărtilor de specialitate, al invențiilor (inclusiv în anul 2012) și inovațiilor, al lucrărilor comunicate și publicate în reviste de specialitate și la manifestări științifice interne și internaționale sau care au făcut obiectul unor rapoarte de cercetare contractuală, a ajuns, in prezent (anul 2012), la peste 160.

Pornind de la principiul reversibilitătii mașinilor electrice, profesorul Budișan l-a enunțat, într-o forma generalizatoare originală, pentru generatorul de inductie, fundamentând multiple posibilitați de utilizare a mașinii de inducție ca generator și contribuind, la noi oportunități de utilizare a acestuia.

Dupa doctorat (1959 -2004), la institutele din Timișoara, menționate mai sus, principalele cercetări și experimentări pe modele de laborator și prototipuri industriale au urmărit implementarea contribuțiilor enunțate - sisteme de excitație pentru generatoerele de inductie autonome și de reglare automată a tensiunii și turației acestora, până la nivel de prototip industrial – Microhidrocentrala “Negoiu” din Muntii Făgărași, microhidroagregate autonome ale institutului de cercetari și proiectări ICPHR Reșița, agregatele aeroelectrice de la IPT (30 kW), Hidrotim S.A. (30 kW), agregate aeroelectrice pe Platforma Aeroenergetică “Semenic” din Munții Banatului (300 kW), agregatele electrogene autonome funcționând cu biogaz ale Institutului Național de Cercetari pentru Motoare Termice INMT. Principalele rezultate științifice originale au fost urmatoarele:

Cercetările profesorului Budișan au fost mereu în “topul” celor mai actuale cercetări. O dovadă în susținerea acestei afirmații o constitue faptul că, în prezent, cele mai moderne realizări în domeniul agregatelor aeroelectrice utilizează structuri pe care profesorul le-a formulat teoretic în anii 1956-1959, pe unele experimentându-le și pe modele de laborator, iar pe altele, mai târziu, realizând, in anii ’80, agregate aeroelectrice experimentale de puteri 5 – 300 Kw, după concepții care azi au cel mai mare succes pe piața mondială (agregatele cu turație reglabilă cu generatoare de inducție ”cu dublă alimentare”). În ultimii zece ani a prezentat numeroase lucrări, în domeniul menționat, la prestigioase manifestări științifice naționale și internaționale (Timișoara, Orlando-Florida SUA, Denver-Colorado SUA, Las Vegas-Nevada SUA, Copenhaga, Paris, Berlin, Chicago SUA, ultimele trei fiind conferințe mondiale, ș.a.).

Credem că este o prioritate româneasca și a Școlii Politehnice Timișorene înmănuncherea realizărilor acestei școli (în principal) cât și ale altor cercetatori din întreaga lume în problema reabilitării generatorului de inducție, în relativ recent apăruta carte (Editura Politehnica Timisoara, 2003) “Problems of Induction Generator Systems, at unconventional wind, diesel-wind, microhydro, biogas, etc. groups, plants, farms”. Cartea are un caracter original, deschizând noi căi pentru aplicații și oferind sugestii de cercetare și implementare pentru cercetători, studenți, masteranzi și doctoranzi cât și pentru producătorii de echipamente pentru energetica neconventională. Lucrarea a fost distinsă cu “Premiul Aurel Vlaicu pentru Științe Tehnice” al Academiei Romane (2005).

Consecvent căutarilor care i-au călăuzit activitatea didactică și tehnico-stiintifică mai bine de 50 de ani, profesorul Nicolae Budișan ne promite, la împlinirea a 85 de ani de viată (2012), să-și continue activitatea creatoare, afirmând că “copacii mor în picioare”.


Prof. Dr. Ing. Octavian Proștean
Decan al Facultății de Automatică și Calculatoare