Revista

Strategie de dezvoltare a filialei Timișoara a ASTR în perioada 2012-2020

I. Îmbunătățirea legislației, a statutului și a Regulamentului de organizare aL ASTR


I.1. Organizarea administrativă

I.1.1. Crearea unui serviciu economic pentru activitatea administrativă (administrativ, financiar contabil, juridic, resurse umane)

I.1.2. Definirea mai completă a ASTR ca for de coordonare științifică la nivel național al personalităților din domeniul științelor tehnice, instituție juridică, apolitică, de cercetare științifică și tehnologică în domeniile fundamentale și aplicații ale industriei, informaticii, managementului tehnic și reunește personalități din acest domeniu.

I.1.3. Reglementări cu tradiție în Uniunea Europeană în domeniul informatizării științei și tehnologiei și participarea ASTR la programe.

I.1.3.1. Un nou proiect de lege privind funcționarea ASTR.

I.1.3.2. Proiect de lege privind parteneriatul public pentru cercetare-dezvoltare-inovare, învățământul tehnic de toate gradele, unități industriale, institute și centre de dezvoltare.

I.1.3.3. Proiect de lege privind înființarea, organizarea și conducerea “Muzeului de Știință și Tehnică” central și zonal.

I.1.4. Industrializare și informatizare - studii si programe

I.1.5. Cooperări

I.1.5.1. Reglementări privind cooperarea în programul EURO-CASE

I.1.5.2. Reglementări privind colaborarea cu academii, institute de cercetare, centre de cercetare, instituții de învățământ tehnic de toate gradele (profesional, tehnic, ingineresc)

I.1.5.3. Elaborarea de studii și cercetări pentru resurse naturale și exploatarea judicioasă a acestora

I.1.6. Înființarea unui Consiliu Științific cu membri ai ASTR cu atribuții și responsabilități de:


I.2. Organizarea academică

I.2.1. ASTR funcționează sub coordonarea guvernului prin Ministerul Educației și Cercetării și colaborează cu alte ministere, instituții, organizații și unități economice interesate în realizarea obiectivelor din domeniul tehnic.

I.2.2.ASTR stabilește relații directe cu academii, instituții și unități de profil, organizatori din țară și din străinătate în domeniul său de activitate ,prin parteneriate publice sau private .

I.2.3. Față de actualele prevederi din statut și din regulamentul de organizare al ASTR se propun următoarele:

I.2.4. Indemnizații și ocupări de funcții alese

I.2.4.1. Stabilirea prin statut a valorii indemnizațiilor lunare pentru toți membrii ASTR, luându-se în considerare faptul că acestea se plătesc din veniturile proprii. Personalul administrativ va fi salarizat pe baza alocațiilor bugetare; se propune ca pentru activitatea administrativă și academică, ASTR să primească prin lege un buget format din 40% alocații bugetare și 60% venituri proprii.

I.2.4.2. Intensificarea activității de primire de noi membri corespondenți din industrie și din cercetare.

I.2.4.3. Limitarea vârstei membrilor ce pot fi aleși în organele de conducere a ASTR la 80 de ani.

I.2.4.4. Menținerea membrilor titulari în vârstă sau a celor cu probleme de sănătate, la cerere, cu aprobarea Adunării Generale, ca membri de onoare ai ASTR, cu păstrarea tuturor drepturilor anterioare.

I.2.4.5. Organizarea de alegeri în max. 30 de zile în cazul vacantării unui post, iar interimatul să fie asigurat de o persoană propusă de Biroul Prezidiului.

I.2.4.6. Imposibilitatea de a primi ca membri în ASTR persoane care ocupă funcții în guvern, conducători ai partidelor politice, pe durata ocupării acestor funcții.

I.2.4.7. Posibilitatea de a exclude din ASTR acei membri condamnați definitiv de instanțele judecătorești.

I.2.4.8. Posibilitatea filialelor ASTR de a suporta din venituri proprii si alocatii bugetare participarea la congrese, conferințe, simpozioane și alte manifestări științifice (taxe de participare, cheltuieli de deplasare și cazare) a membrilor titulari și corespondenți, precum și acordarea de burse pentru specialiști din domeniul cercetării științifice și tehnologice.


II. Dezvoltarea Filialei Timișoara a ASTR

II.1. Filiala reprezintă forma teritorială a activității ASTR, fără personalitate juridică, care reunește toți membrii ASTR din zonă și are ca invitați conducătorii universităților tehnice, ai institutelor de cercetare și alți specialiști din zona respectivă. Filiala funcționează pe baza unui Regulament de organizare și funcționare propriu aprobat de Adunarea Generală a Filialei.

II.2. Față de prevederile actuale ale statutului ASTR se propun următoarele:

II.2.1. Ședințele plenare ale filialelor să se țină semestrial și să fie invitate personalități din zonă, care activează în domeniul cercetării și tehnologiei;

II.2.2. Ședințele Biroului filialei să se țină lunar sau de câte ori este nevoie;

II.2.3. Filiala trebuie să aibă următoarele atribuții:

II.2.4. Structura administrativă a filialei

Filiala dispune de un serviciu economic cu compartimentele administrativ și financiar-contabil, cercetare, respectiv juridic, aprobate de Prezidiul ASTR și plătit din alocații bugetare. Compartimentul de cercetare se finanțează din resurse proprii.

II.2.5. Membri corespondenți și asociați

II.2.6. Filiala se va implica activ atât în realizarea contractelor de cercetare din cadrul programului național, cât și a celor încheiate cu unități economice

II.2.7. Filiala va stabili relații de cooperare cu Universitatea Politehnica din Timișoara, Academia de Științe Medicale – Filiala Timișoara, Academia de Științe Agricole și Silvice – Filiala Timișoara, institute de cercetare naționale sau zonale, unități economice, etc.

II.2.8. Filiala va avea ca obiectiv susținerea financiară a academiei și a filialei și în măsura posibilităților, crearea de fonduri pentru plata indemnizațiilor membrilor filialei.

II.2.9. Filiala va realiza asocierea cu laboratoare de cercetare din cadrul Universității Politehnica Timișoara și a institutelor de cercetare din zonă pentru dezvoltarea științei și tehnologiei.

II.2.10. Filiala se va putea dezvolta prin diversificarea activității membrilor titulari și corespondenți, respectiv prin primirea de membri asociați din unități economice. Nu se vor accepta ca membri ai filialei persoane care dețin funcții de conducere în partidele politice sau în administrația locală, pe durata exercitării acestor funcții.


III.DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

  1. Legea de înființare, statutul și regulamentul de funcționare al ASTR
  2. Legea de înființare, statutul și regulamentul de funcționare al Academiei Române
  3. Legea de înființare, statutul și regulamentul de funcționare al Academiei de Științe Agricole și Silvice
  4. Legea de înființare, statutul și regulamentul de funcționare al Academiei de Științe Medicale
  5. Programul EURO-CASE
  6. Organizarea și funcționarea institutelor de cercetare
  7. Organizarea și funcționarea universităților tehnice de stat și private
  8. Cadrul general legislativ al României
  9. Programele anuale de activitate ale filialei