Revista

Prof. Dr. TOADER ILIE-MIHAI

Membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România,
a încetat din viață în ziua de 6.09.2012, la vârsta de 72 de ani,
după o scurtă dar grea suferință

Născut în data de 31 octombrie 1940 la Sibiu, a absolvit liceul Gheorghe Lazăr din Sibiu în anul 1957, după care a urmat cursurile Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Facultatea de Matematică-Mecanică, pe care a absolvit-o în anul 1963. Începând cu anul 1963 și până la pensionare, în 2005, a activat în cadrul Catedrei de Mecanică și Vibrații din Universitatea „Politehnica” Timișoara unde a ocupat succesiv pozițiile de preparator, asistent, lector, conferențiar, iar în anul 1993 devine profesor universitar.

În anul 1982 și-a desăvârșit pregătirea profesională prin doctorat susținând teza cu titlul „Contribuții la aplicarea analizei funcționale în teoria oscilațiilor neliniare”.

Între anii 2000 și 2004 a deținut funcția de șef al Catedrei de Mecanică și Vibrații din Universitatea „Politehnica” Timișoara, unde de-a lungul timpului a avut o bogată activitate profesională, predând cursuri de Mecanică, Vibrații, Dinamica autovehiculelor rutiere, Aplicații ale Vibrațiilor și Vibropercuțiilor, fiind autorul unui număr de 9 manuale de specialitate. A efectuat două specializări în străinătate la „Laboratoire de mecanique analitique” - Universitatea Liberă din Bruxelles (1969) și „Laboratoire de mecanique applique” - Universitatea France Compte Besancon (1979).

Preocupări remarcabile a avut în activitatea de cercetare științifică unde a elaborat peste 170 de lucrări științifice publicate pe plan național și internațional și a fost director sau colaborator la peste 100 de granturi și contracte de cercetare științifică încheiate cu organisme naționale și agenți economici. Între anii 1999 și 2006 a desfășurat activități științifice în cadrul Academiei Române, Filiala Timișoara - Laboratorul de Vibrații și Vibropercuții. De asemenea, a fost unul dintre organizatorii seriei de conferințe de vibrații mecanice desfășurate la Timișoara între anii 1975-2002.

Între anii 1994-2004 a îndeplinit funcția de președinte al Sindicatului Liber din Universitatea “Politehnica” Timișoara și vicepreședinte al Federației Sindicale Universitare „Alma Mater”. Începând cu anul 2005 a devenit Director al Departamentului de Cercetare Timișoara al ICECON SA București, unde a desfășurat activități de certificări produse, inspecții tehnice și cercetare.

Membru al unor importante organizații științifice naționale și internaționale, a fost unul dintre specialiștii de mare valoare care în activitatea desfășurată a sprijinit în mod esențial procesul de învățământ și cercetare din Universitatea “Politehnica” Timișoara.

Prin plecarea dintre noi a Prof. Toader, filiala Timișoara a ASTR pierde pe unul dintre cei mai activi membri ai sai, amintirea lui însă va dăinui.