Revista

A 6-a ediție a Conferinței Internaționale TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU ÎMBINAREA MATERIALELOR AVANSATE

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale ISIM Timișoara, în colaborare cu Academia de Științe Tehnice din România – Filiala Timișoara și Universitatea Politehnica din Timișoara, a organizat în perioada 14-15 iunie 2012, cu sprijinul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, A 6-a Conferință Internațională Tehnologii inovative pentru îmbinarea materialelor avansate (TIMA12).

În deschiderea conferinței au luat cuvântul: Dl. Prof. Dr. ing. Marin Trușculescu, Președintele ASTR-Filiala Timișoara, Dr. Nicolae Farbaș, Director Științific ISIM și Prof. dr. ing. Inocențiu Maniu, Decan al Facultății de Mecanică. De asemenea la eveniment au participat membri ASTR: Dr. ing. Romulus Pascu și Prof. Dr. ing. Dorin Dehelean.

Programul conferinței a cuprins 19 lucrări științifice, care au fost susținute de autori din țară și străinătate. La eveniment au participat 73 persoane, din 7 țări (Albania, Brazilia, Franța, Germania, România, Serbia, Slovacia, Ungaria), participanții reprezentând atât unități de cercetare, universități cât și firme industriale.

Reprezentanți ASTR – Filiala Timișoara, Prof. Dr. ing. Marin Trușculescu și Dr. ing. Romulus Pascu au susținut trei lucrări în cadrul programului științific al conferinței.

Programul științific s-a derulat în cadrul a 4 sesiuni, abordându-se teme referitoare la noi tehnologii de îmbinare, microsudare, modelarea și simularea proceselor de sudare, probleme specifice la îmbinarea materialelor avansate.

În cea de a doua zi a conferinței s-a organizat workshop-ul: Procedee neconvenționale de îmbinare și tăiere a materialelor și s-au vizitat laboratoarele ISIM Timișoara.

Conex programului conferinței în data de 13 iunie 2012 au avut loc workshop-ul: Managementul calității, mediului, sănătății și securității muncii în fabricația de structuri sudate.

Pe lângă accesul la informații de ultimă oră în domeniu, participanții au avut ocazia unui schimb de experiență cu specialiști din alte țări și posibilitatea de a pune bazele unor parteneriate pentru proiecte de cercetare viitoare, de interes comun.

Președinte Filiala ASTR – Timișoara
Prof.dr.ing. Marin Trușculescu