Revista

Cel de-al X-lea Simpozion Internațional Jubiliar IEEE de Inteligență Computațională şi Informatică Aplicată