CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ “ZILELE ASTR – 2011”

SECŢIUNILE CONFERINŢEI


1. Sesiunea plenară

Lucrări invitate, susţinute de specialişti din Guvernul şi Parlamentul României


 
2. Seminarii / dialog

Lucrări susţinute de specialişti în domeniu


 

3. Postere

Lucrări privind industria, energia, mediul şi învăţământul tehnic superior


 

4. Seminarii / dialog ASTR – INDUSTRIE

•  SC ELBA SA TIMIŞOARA

•  Compania Naţională de Autostrăzi, Drumuri Naţionale (CNADN) - ARAD


 
   
DOMENIILE CONFERINŢEI
 
1. Inginerie Mecanică. Mecanică Tehnică. Vibraţii.
2. Electrotehnică. Energetică.
3. Electronică. Automatică.
4. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor. Calculatoare şi Telecomunicaţii.
5. Construcţii şi Urbanism. Restaurarea Clădirilor şi Monumentelor Istorice.
6. Ingineria Transporturilor.
7. Ingineria Materialelor.
8. Ingineria Chimică.